Game Powerpoint – Đường lên đỉnh Olympia

Chúng tôi vừa mới cập nhật được một game Powerpoint rất hay đó là Đường Lên Đỉnh Olympia. Game này được thiết kế trên Powerpoint. Với giao diện của chương trình rất đẹp, kèm với âm thanh và hiệu ứng tuyệt vời. Game này có thể làm gì?

Đây là File Powerpoint dạng templete để bạn dễ dàng chỉnh sửa câu hỏi và đáp án. Dùng trong bất cứ môn học nào mà bạn muốn. Đặc biệt nếu tổ chức theo dạng ngoại khóa hay tích hợp liên môn thì thật sự tuyệt vời. Ưu điểm là bạn dễ dàng thay đổi câu hỏi theo chủ đề mà bạn tổ chức.

25 thoughts on “Game Powerpoint – Đường lên đỉnh Olympia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.