Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 2 Global Success theo từng UnitCuốn Bài Tập Bổ Trợ Tiếng Anh 2 Global Success được biên soạn theo từng đơn vị bài học. Nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cuốn sách nhằm giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức Tiếng Anh 2. Cuốn sách được biên soạn với đa dạng các kiểu bài tập. Ngoài ra các hình ảnh minh họa được sử dụng từ sách Tiếng Anh 2 Global Success. Các em sẽ dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn, học đến đâu nắm rõ đến đó.
Bạn có thể xem nội dung mẫu của Unit 2 At The Cafe bên dưới.

Download Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 2 Global Success 

DOWNLOAD HERE

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.