Rung Chuông Vàng Khối 2 – Game Powerpoint

Hôm nay Tài Liệu Giáo dục xin gửi đến mọi người Game Rung Chuông Vàng dành cho khối 2 được thiết kế bằng Powerpoint. Mọi người có thể dùng nó trong các hoạt động ngoại khóa hoặc ôn tập. Giúp học sinh vừa chơi vừa học.

BẤM VÀO NÚT DOWNLOAD BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI VỀ

[mks_button size=”medium” title=”DOWNLOAD” style=”squared” url=”https://drive.google.com/file/d/1_3P4WflfaRlj0IDzF0aJauRJwxuDkb8F/view” target=”_blank” bg_color=”#1e73be” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-download” icon_type=”fa” nofollow=”1″]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.