Slide Tổ chức ngoại khóa môn Tiếng Anh 10

Tài Liệu Giáo Dục xin chia sẻ đến các bạn file Powerpoint dùng để tổ chức ngoại khóa môn Tiếng Anh khối 10. Các slide chương trình gồm 4 phần thi: Khởi động, Tăng tốc và Về đích. Ngoài ra cũng có phần thi dành cho khán giả. Các có thể xem qua nội dung của file Power Point nhé.

 

[mks_button size=”medium” title=”DOWNLOAD” style=”squared” url=”https://drive.google.com/file/d/1ChNURl6OZCywtPJF-oMw9a8bj6eL88Ir/view?usp=sharing” target=”_blank” bg_color=”#1e73be” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-download” icon_type=”fa” nofollow=”0″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.