Tiếng Anh 2 – Family and Friends National EditionCuốn sách Tiếng Anh 2 Family and Friends National Edition (sách học sinh) do Trần Cao Ngọc Bội làm chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 2 cuốn tài liệu để học tập nâng cao kĩ năng giao tiếp môn Tiếng Anh. Sách áp dụng phương pháp học theo chủ đề, giúp học sinh hiểu, ghi nhớ và có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên. Các chủ đề gần gũi, thân thuộc với người học, lấy học sinh làm trung tâm, phát triển và mở rộng dần theo nguyên tắc đồng tâm.Các chủ đề xoay quanh:
0. Chào hỏi,
1. Các thành viên trong gia đình
2. Cảm xúc, 3. Quần áo,
4. Phương tiện giao thông,
5. Hoạt động ở sân chơi,
6. Hoạt động ở nhà.
Trong sách Tiếng Anh 2 Family and Friends. Ngôn ngữ mới được trình bày và được hỗ trợ thực hành thông qua các bài vè (chant), bài hát, hoạt động và câu chuyện thú vị. Sách còn lồng ghép các bài học đạo đức một cách khéo léo, giúp học sinh thực hành những giá trị đạo đức ngay trong lớp học và tại gia đình.

Tham khảo thêm các tài liệu dành cho lớp 2

Tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết, cũng như tích hợp học tiếng Anh qua các môn học nhằm rèn luyện các kĩ năng để phát triển toàn diện bao gồm: khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác và khả năng tự hoàn thiện bản thân.

CLICK LINK THAM KHẢO SÁCH PDF

CLICK LINK DOWNLOAD  AUDIO + TÀI LIỆU BỔ TRỢ


One thought on “Tiếng Anh 2 – Family and Friends National Edition

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.