Tổng hợp giáo án Powerpoint Tiếng Anh 6789 chương trình mới

Nằm trong bộ Bài giảng Powerpoint lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021, Giáo án Powerpoint Tiếng Anh lớp 6789 chương trình mới dưới đây do Tài Liệu Giáo Dục sưu tầm và đăng tải. Powerpoint Tiếng Anh gồm đầy đủ các Unit theo từng khối lớp giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án bài giảng tại nhà hiệu quả.

Bài soạn dầy đủ theo phân phối chương trình của từng Unit. Trong mỗi bài được thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp theo từng kiểu bài. Giúp tiết học thêm sinh động và phát triển năng lực của từng học sinh. 

 

Download giáo án Powerpoint Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Download giáo án Powerpoint Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Download giáo án Powerpoint Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Download giáo án Powerpoint Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

2 thoughts on “Tổng hợp giáo án Powerpoint Tiếng Anh 6789 chương trình mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.