Tài liệu: Đề thi

Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10, có file nghe + đáp án

Audio của phần nghe trong đề thi Xem trước đề thi và đáp án của....

Đề thi vào lớp lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2023 – 2024, có file nghe

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh 6 Dưới đây là file đề thi....

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success (File nghe + Đáp Án)

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success SECTION A: LISTENING (2 points)....

1 Comments

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 7 Global Success ( có đáp án)

Đề thi cuối kì 2 Anh 7 Global Success  I. LISTENING Click để nghe 1.....

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success – Đáp án + File nghe

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ II NĂM HỌC: 2022-2023 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 7 Thời gian làm bài: 60 phút ....

5 Comments

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 7 – Global Success, Đáp án + File nghe

I. LISTENING. (1.6 point – 0.2/each) Task 1. Listen to the conversation about living in....

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success – File nghe + Đáp án

I. LISTENING (2 points- 0,2 point/each) Part 1. Listen to Mai talking about the Mid-Autumn Festival....

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success – Đáp án file nghe

LISTENING   Part 1. Listen the dialogue between Simon and a woman then circle the correct....

5 Comments

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 Global Success + Đáp án và File nghe

I. LISTENING  (2 pts-0.2 pt/ each)   Task 1. Listen to Kate and James talking about houses in the future. You will listen TWICE. Tick T  (True) or F (False) after each.  Question 1. Kate wants to....

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9 tỉnh Nam Định năm 2023

PART A. LISTENING (4.0 POINTS) Hướng dẫn phần thi nghe hiểu:   Nội dung phần....

25 Đề Minh Hoạ và Đáp Án Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2023

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04....

Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success – Tài Liệu Giáo Dục

SECTION  A: A. LISTENING (2 points/0.25 each) Part 1: Listen and tick (✓) the box A, B or....

2 Comments